BIBLEPAGE.NET

De bijbel online lezen

Vers van de Dag

De eeuwige God zij u een woning, en van onder eeuwige armen; en Hij verdrijve den vijand voor uw aangezicht, en zegge: Verdelg!

Deuteronomium 33:27

Efeziers 6:12