BIBLEPAGE.NET

De bijbel online lezen

Vers van de Dag

Hij betrouwde op den HEERE, den God Israels, zodat na hem zijns gelijke niet was onder alle koningen van Juda, noch die voor hem geweest waren

2 Koningen 18:5

Efeziers 2:8