BIBLEPAGE.NET

De bijbel online lezen

Vers van de Dag

Koop de waarheid, en verkoop ze niet, mitsgaders wijsheid, en tucht, en verstand

Spreuken 23:23

Deuteronomium 20:4