BIBLEPAGE.NET

De bijbel online lezen

Vers van de Dag

Uw troon, o God! is eeuwiglijk en altoos; de scepter Uws Koninkrijks is een scepter der rechtmatigheid

Psalmen 45:7
De nieuwe geboorte is de eerste stap naar geestelijke volwassenheid in Jezus Christus. Hier is een selectie van verzen die het belang van de groei in zijn spirituele praktijk laat zien.