BIBLEPAGE.NET

De bijbel online lezen

Vers van de Dag

Dient den HEERE met blijdschap, komt voor Zijn aanschijn met vrolijk gezang

Psalmen 100:2

3 Johannes 1:4