BIBLEPAGE.NET

De bijbel online lezen

Vers van de Dag

Dient den HEERE met blijdschap, komt voor Zijn aanschijn met vrolijk gezang

Psalmen 100:2
2 Timotheus 3:16-17