BIBLEPAGE.NET

De bijbel online lezen

Vers van de Dag

De uitgestelde hoop krenkt het hart; maar de begeerte, die komt, is een boom des levens

Spreuken 13:12

2 Korinthiers 3:5