BIBLEPAGE.NET

De bijbel online lezen

Vers van de Dag

Maar de ure komt, en is nu, wanneer de ware aanbidders den Vader aanbidden zullen in geest en waarheid; want de Vader zoekt ook dezulken, die Hem alzo aanbidden

Johannes 4:23

2 Korinthiers 13:11