BIBLEPAGE.NET

De bijbel online lezen

Vers van de Dag

Maar die onrecht doet, die zal het onrecht dragen, dat hij gedaan heeft; en er is geen aanneming des persoons

Kolossensen 3:25

2 Korinthiers 13:11