BIBLEPAGE.NET

De bijbel online lezen

Vers van de Dag

Alle rede Gods is doorlouterd; Hij is een Schild dengenen, die op Hem betrouwen

Spreuken 30:5
1 Petrus 1:17-21