BIBLEPAGE.NET

De bijbel online lezen

Vers van de Dag

Want Ik zal u mond en wijsheid geven, welke niet zullen kunnen tegenspreken, noch wederstaan allen, die zich tegen u zetten

Lukas 21:15
1 Korinthiers 2:9-10