BIBLEPAGE.NET

De bijbel online lezen

Vers van de Dag

Als de hovaardigheid komt, zal de schande ook komen; maar met de ootmoedigen is wijsheid

Spreuken 11:2
1 Korinthiers 2:9-10