BIBLEPAGE.NET

De bijbel online lezen

Vers van de Dag

En Mijn volk, over dewelken Mijn Naam genoemd wordt, zich verootmoedigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zich bekeren van hun boze wegen; zo zal Ik uit den hemel horen, en hun zonden vergeven, en hun land genezen

2 Kronieken 7:14

1 Johannes 4:9