BIBLEPAGE.NET

De bijbel online lezen

Vers van de Dag

Zaait u tot gerechtigheid, maait tot weldadigheid; braakt u een braakland; dewijl het tijd is den HEERE te zoeken, totdat Hij kome, en over u de gerechtigheid regene

Hosea 10:12

1 Johannes 4:9