BIBLEPAGE.NET

Sebuah nyaman membaca Alkitab di Internet

Ayat Hari ini

Neraca serong adalah kekejian bagi TUHAN, tetapi Ia berkenan akan batu timbangan yang tepat

Amsal 11:1

Kolose 3:15