BIBLEPAGE.NET

Sebuah nyaman membaca Alkitab di Internet

Ayat Hari ini

Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya

Amsal 11:6

Ibrani 1:9