BIBLEPAGE.NET

Sebuah nyaman membaca Alkitab di Internet

Ayat Hari ini

Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu

Amsal 25:2
Kelahiran baru adalah langkah pertama menuju kedewasaan rohani dalam Yesus Kristus. Berikut ini adalah pilihan dari ayat yang menunjukkan pentingnya pertumbuhan latihan spiritualnya.