BIBLEPAGE.NET

Sebuah nyaman membaca Alkitab di Internet

Ayat Hari ini

"Lihatlah, itu Hamba-Ku yang Kupilih, yang Kukasihi, yang kepada-Nya jiwa-Ku berkenan; Aku akan menaruh roh-Ku ke atas-Nya, dan Ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa

Matius 12:18
Kelahiran baru adalah langkah pertama menuju kedewasaan rohani dalam Yesus Kristus. Berikut ini adalah pilihan dari ayat yang menunjukkan pentingnya pertumbuhan latihan spiritualnya.