BIBLEPAGE.NET

Sebuah nyaman membaca Alkitab di Internet

Ayat Hari ini

Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan! Sekali lagi kukatakan: Bersukacitalah!

Filipi 4:4

Amos 5:24