BIBLEPAGE.NET

A kényelmes olvasni a Bibliát az interneten

Vers A nap

Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak

Efezusiakhoz 6:12

Zsidókhoz 11:1