BIBLEPAGE.NET

A kényelmes olvasni a Bibliát az interneten

Vers A nap

Legyen tudtotokra mindnyájatoknak és a Izráel egész népének, hogy a názáretbeli Jézus Krisztusnak neve által, a kit ti megfeszítettetek, kit Isten feltámasztott halottaiból, az által áll ez ti elõttetek épségben

Az apostolok cselekedetei 4:10

János 11:25