BIBLEPAGE.NET

A kényelmes olvasni a Bibliát az interneten

Vers A nap

Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestõl; és a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek feddhetetlenül õriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére

1 Thesszalonikaiakhoz 5:23

A példabeszédek 12:21