BIBLEPAGE.NET

Čitati Riječ Božju na internetu

Stih Dana

Grad razvaljen i bez zidova - takav je čovjek koji nema vlasti nad sobom

Mudre izreke 25:28

Psalmi 55:23