BIBLEPAGE.NET

Čitati Riječ Božju na internetu

Stih Dana

Lijena ruka osiromašuje čovjeka, a marljiva ga obogaćuje

Mudre izreke 10:4

Psalmi 55:23