BIBLEPAGE.NET

Čitati Riječ Božju na internetu

Stih Dana

S ohološću dolazi sramota, a u smjernih je mudrost

Mudre izreke 11:2
Psalmi 30:3-5