BIBLEPAGE.NET

Čitati Riječ Božju na internetu

Stih Dana

Bič konju, uzda magarcu, a šiba leđima bezumnika

Mudre izreke 26:3

Psalmi 127:3