BIBLEPAGE.NET

Čitati Riječ Božju na internetu

Stih Dana

Lažna je mjera mrska Jahvi, a puna mjera mila mu je

Mudre izreke 11:1

Mudre izreke 11:28