BIBLEPAGE.NET

Čitati Riječ Božju na internetu

Stih Dana

I pristupit ću Božjem žrtveniku, Bogu, radosti svojoj. Harfom ću slaviti tebe, Bože, o Bože moj!

Psalmi 43:4

Mudre izreke 11:20