BIBLEPAGE.NET

Čitati Riječ Božju na internetu

Stih Dana

Plod je pravednikov drvo života, i mudrac je tko predobiva žive duše

Mudre izreke 11:30
Matej 8:16-17