BIBLEPAGE.NET

Čitati Riječ Božju na internetu

Stih Dana

Duha ne trnite

1 Solunjanima 5:19
Matej 8:16-17