BIBLEPAGE.NET

Čitati Riječ Božju na internetu

Stih Dana

Nada pak ne postiđuje. Ta ljubav je Božja razlivena u srcima našim po Duhu Svetom koji nam je dan!

Rimljanima 5:5
Matej 8:16-17