BIBLEPAGE.NET

Čitati Riječ Božju na internetu

Stih Dana

$BET U Jahvu se uzdaj i čini dobro, da smiješ stanovati u zemlji i živjeti u miru

Psalmi 37:3
Matej 8:16-17