BIBLEPAGE.NET

Čitati Riječ Božju na internetu

Stih Dana

Podašna duša nalazi okrepu, i tko napaja druge, sam će se napojiti

Mudre izreke 11:25

Matej 6:33