BIBLEPAGE.NET

Čitati Riječ Božju na internetu

Stih Dana

Poštene izbavlja pravda njihova, a bezbožnici se hvataju u svoju lakomost

Mudre izreke 11:6

Kološanima 3:15