BIBLEPAGE.NET

Čitati Riječ Božju na internetu

Stih Dana

Doista, nepravedniku će se uzvratiti što je nepravedno učinio. Ne, nema pristranosti!

Kološanima 3:25

Jošua 1:7