BIBLEPAGE.NET

Čitati Riječ Božju na internetu

Stih Dana

Lažljiv svjekok ne ostaje bez kazne, i tko širi laži, neće uteći

Mudre izreke 19:5

Jošua 1:7