BIBLEPAGE.NET

Čitati Riječ Božju na internetu

Stih Dana

Mrski su Jahvi dvojaki utezi, i kriva mjera ne valja

Mudre izreke 20:23

Jevrejima 10:38