BIBLEPAGE.NET

Čitati Riječ Božju na internetu

Stih Dana

Blago gladnima i žednima pravednosti: oni će se nasititi!

Matej 5:6

Izaija 35:10