BIBLEPAGE.NET

Čitati Riječ Božju na internetu

Stih Dana

A moja će duše klicati u Jahvi, radovat će se u spasenju njegovu

Psalmi 35:9

Izaija 35:10