BIBLEPAGE.NET

Čitati Riječ Božju na internetu

Stih Dana

$GIMEL Prepusti Jahvi putove svoje, u njega se uzdaj i on će sve voditi

Psalmi 37:5

Izaija 35:10