BIBLEPAGE.NET

Čitati Riječ Božju na internetu

Stih Dana

"Zaista, zaista, kažem vam: tko sluša moju riječ i vjeruje onomu koji me posla, ima život vječni i ne dolazi na sud, nego je prešao iz smrti u život

Ivan 5:24

Izaija 32:17