BIBLEPAGE.NET

Čitati Riječ Božju na internetu

Stih Dana

Bdijte postojani u vjeri, muževni budite, čvrsti

1 Korinčanima 16:13

Izaija 32:17