BIBLEPAGE.NET

Čitati Riječ Božju na internetu

Stih Dana

Ovako govori Jahve: "Držite se prava i činite pravdu, jer će uskoro doći moj spas i objaviti se moja pravednost."

Izaija 56:1

Izaija 32:17