BIBLEPAGE.NET

Čitati Riječ Božju na internetu

Stih Dana

Tko zatvori uho svoje pred vikom siromaha, i sam će vikati, ali ga neće nitko uslišati

Mudre izreke 21:13

Ivan 14:27