BIBLEPAGE.NET

Čitati Riječ Božju na internetu

Stih Dana

Strah Gospodnji umnaža dane, a opakima se prekraćuju godine

Mudre izreke 10:27

Ivan 10:9