BIBLEPAGE.NET

Čitati Riječ Božju na internetu

Stih Dana

Samo budi odvažan i hrabar da sve učiniš vjerno prema naredbama koje ti je dao Mojsije, sluga moj. Ne skreći od toga ni desno ni lijevo da bi ti bilo sretno sve što poduzmeš

Jošua 1:7

Hošea 10:12