BIBLEPAGE.NET

Čitati Riječ Božju na internetu

Stih Dana

A Gospodin neka upravi srca vaša k ljubavi Božjoj i postojanosti Kristovoj

2 Solunjanima 3:5

Galačanima 5:22
1 Solunjanima 5:19