BIBLEPAGE.NET

Čitati Riječ Božju na internetu

Stih Dana

A Jahve će vječnim spasenjem spasit' Izraela. Nećete se postidjeti i nećete poniknuti dovijeka

Izaija 45:17

Galačanima 5:22
1 Solunjanima 5:19