BIBLEPAGE.NET

Čitati Riječ Božju na internetu

Stih Dana

Lijena ruka osiromašuje čovjeka, a marljiva ga obogaćuje

Mudre izreke 10:4

Galačanima 5:22
1 Solunjanima 5:19