BIBLEPAGE.NET

Čitati Riječ Božju na internetu

Stih Dana

(40:6) Čudesa mnoga tvoriš, o Jahve, Bože moj, i namisli čudesne - ravna ti nema! Kazivat' ih i objavljivati želim, al' odveć ih je da bi se nabrojit' mogli

Psalmi 40:5
Filipljanima 3:8-11