BIBLEPAGE.NET

Čitati Riječ Božju na internetu

Stih Dana

Njegovo smo djelo, stvoreni u Kristu Isusu za dobra djela, koja Bog unaprijed pripravi da u njima živimo

Efežanima 2:10

2 Timoteju 1:7