BIBLEPAGE.NET

Čitati Riječ Božju na internetu

Stih Dana

Ali dolazi čas - sada je! - kad će se istinski klanjatelji klanjati Ocu u duhu i istini jer takve upravo klanjatelje traži Otac

Ivan 4:23

2 Korinčanima 13:11