BIBLEPAGE.NET

Čitati Riječ Božju na internetu

Stih Dana

A ja, ja radi sebe opačine tvoje brišem i grijeha se tvojih ne spominjem

Izaija 43:25

1 Ivanova 3:1