BIBLEPAGE.NET

לקרוא את התנ"ך באינטרנט

הפסוק של היום

ויסב ישוע בכל הגליל וילמד בבתי כנסיותיהם ויבשר בשורת המלכות וירפא כל מחלה וכל מדוה בעם׃

מַתָּי 4:23