BIBLEPAGE.NET

En behagelig læsning Bibelen på internettet

Vers af den dag

Al Guds Tale er ren, han er Skjold for dem, der lider på ham

Ordsprogene 30:5
Romerne 5:20-21