BIBLEPAGE.NET

En behagelig læsning Bibelen på internettet

Vers af den dag

Afvises Tugt, får man Armod og Skam; agtes på Revselse, bliver man æret

Ordsprogene 13:18

Ordsprogene 22:15