BIBLEPAGE.NET

En behagelig læsning Bibelen på internettet

Vers af den dag

thi vore Stridsvåben er ikke kødelige, men mægtige for Gud til Fæstningers Nedbrydelse

2 Korinterne 10:4

Ordsprogene 22:15