BIBLEPAGE.NET

En behagelig læsning Bibelen på internettet

Vers af den dag

Gud skænkede Salomo Visdom og Kløgt i såre rigt Mål og en omfattende Forstand, som Sandet ved Havets Bred

Første Kongebog 4:29

Ordsprogene 19:5