BIBLEPAGE.NET

En behagelig læsning Bibelen på internettet

Vers af den dag

Og Kristi Fred råde i eders Hjerter, til hvilken I også bleve kaldede i eet Legeme; og vorder taknemmelige!

Kolossensern 3:15

Lukas 21:15