BIBLEPAGE.NET

En behagelig læsning Bibelen på internettet

Vers af den dag

Vær kun helt frimodig og stærk. så du omhyggeligt handler efter hele den Lov, min Tjener Moses pålagde dig, vig ikke derfra til højre eller venstre, for at du må have Lykken med dig i alt, hvad du tager dig for

Josua 1:7

Amos 5:24