BIBLEPAGE.NET

En behagelig læsning Bibelen på internettet

Vers af den dag

Jeg døber eder med Vand til Omvendelse, men den, som kommer efter mig, er stærkere end jeg, han, hvis Sko jeg ikke er værdig at bære; han skal døbe eder med den Helligånd og Ild

Matthæus 3:11

Amos 5:24