BIBLEPAGE.NET

En behagelig læsning Bibelen på internettet

Vers af den dag

Løft eders Øjne mod Himlen og se på Jorden hernede! Thi Himlen skal svinde som Røg, Jorden som en opslidt Klædning, dens Beboere skal dø som Myg. Men min Frelse varer evigt, min Retfærd ophører aldrig

Esajas 51:6

5 Mosebog 20:4