BIBLEPAGE.NET

En behagelig læsning Bibelen på internettet

Vers af den dag

Medens Peter endnu talte disse Ord, faldt den Helligånd på alle dem, som hørte Ordet

Apostelenes gerninger 10:44

2 Korinterne 3:5