BIBLEPAGE.NET

Příjemné čtení Božího slova na internetu

Verš dne

Jsme zajisté jeho dílo, jsouce stvořeni v Kristu Ježíši k skutkům dobrým, kteréž Bůh připravil, abychom v nich chodili

Efezským 2:10

Židům 11:1