BIBLEPAGE.NET

Příjemné čtení Božího slova na internetu

Verš dne

Ústa spravedlivého vynášejí moudrost, ale jazyk převrácený vyťat bude

Príslovia 10:31

Židům 10:38