BIBLEPAGE.NET

Příjemné čtení Božího slova na internetu

Verš dne

Známo buď všechněm vám i všemu lidu Izraelskému, že ve jménu Ježíše Krista Nazaretského, kteréhož jste vy ukřižovali, jehož Bůh vzkřísil z mrtvých, skrze toho jméno tento stojí před vámi zdravý

Skutky apoštolů 4:10
Žalmy 91:1-3