BIBLEPAGE.NET

Příjemné čtení Božího slova na internetu

Verš dne

Město rozbořené beze zdi jest muž, kterýž nemá moci nad duchem svým

Príslovia 25:28

Žalmy 51:8